Impresszum

PENTAMIX Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. em.
Web: pentamix.hu
Telefon: 06-1-431-0000
E-mail: info@pentamix.hu
A céget bejegyző hatóság: A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-345366
Adószám: 10717752-2-41
Hatósági engedély: 08010-822/1567-24/2006 SzV
Ügyvezető igazgató: Décsi Gábor

Tárhelyszolgáltató:
Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 23495919-2-41

Használati feltételek

Az Ön által látogatott honlap üzemeltetője a PENTAMIX Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A honlap megnyitásával és böngészésével Ön elfogadja az alábbi használati feltételeket:

A honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a PENTAMIX Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért a PENTAMIX Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felelősséget nem vállal, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért sem, amelyek a weboldalak használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából keletkeznek, illetve amelyek információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A PENTAMIX Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A PENTAMIX Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólag a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával Ön, mint a honlap látogatója hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a PENTAMIX Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyilván tartsa és kezelje. Ön interneten keresztül megadhatja részünkre személyes adatait, e-mail címét, telefonszámát, amennyiben igényli, hogy a PENTAMIX Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal vagy a cégcsoport tagjaival kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjünk, illetőleg kapcsolatba lépjünk Önnel. IP címének megadásával Ön lehetővé teheti számunkra weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a PENTAMIX Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ezen adatait nyilván tartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. A PENTAMIX Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kijelenti, hogy adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.

A PENTAMIX Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyfelei és a honlapot látogatók személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel.

A honlappal kapcsolatos észrevételeit a lentebb feltüntetett e-mail vagy postacímre küldheti.

Adatkezelési tájékoztató (GDPR)
A pentamix.hu oldal üzemeltetője, egyben adatkezelője:

PENTAMIX Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. em.
01-09-345366 (Fővárosi Törvényszék)
info@pentamix.hu

A weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelések célja és jogcíme:
Cél: Állás pályázatra való jelentkezés elbírálása, a munkaszerződés megkötésének előkészítése
Adatkör: A jelölt által a jelentkezés során megadott adatok.
Jogalap (GDPR hivatkozás): 6. cikk (1) bek b) – az érintettel létrejött szerződés előkészítése vagy teljesítése
Cél: Állás pályázatra jelentkező jelölt HR-adatbázisban való nyilvántartása. (Amennyiben a pályázó a jelentkezéskor ehhez kifejezetten hozzájárul)
Adatkör: A jelölt által a jelentkezés során megadott adatok.
Jogalap (GDPR hivatkozás): 6. cikk (1) bek a) – érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatok megadása a kiválasztási eljárás végrehajtásához szükséges; azok megadása nélkül a jelölt elbírálása nem végezhető el. A belső HR-adatbázisba való jelentkezés opcionális: ebben az esetben az adatkezelő emailben vagy telefonon megkeresheti az érintett, amennyiben hasonló jellegű munkakörben újabb pályázati eljárást folytat le.

Az adatok kezelésének időtartama: az adott pozícióra vonatkozó kiválasztási folyamat lezárása (a kiválasztott jelölttel a munkaszerződés megkötése); vagy amikor a jelentkező a pályázattól visszalép. A HR-adatbázis esetén a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 6 hónapig tart (amelyik előbb következik be).

A személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek, ha a fentiek szerinti bármilyen okból a kezelésük jogalapja megszűnt.

Az érintetteknek (jelentkezőknek) joga van:
• a rájuk vonatkozó adatokhoz hozzáférni,
• az esetlegesen hibásan tárol adatok helyesbítését kérni,
• a megadott hozzájárulást visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét). A hozzájárulás visszavonását az ügyfél maga tudja elvégezni azon a csatornán keresztül, ahol eredetileg a hozzájárulást megadta.

Joga van továbbá az érintettnek (jelentkezőnek) kérni mindazon rá vonatkozó személyes adatok törlését (vagy törlés nélküli korlátozott kezelését), amelyek esetében az adatkezelési célja teljesült vagy jogalapja megszűnt. Ugyancsak joga van az ügyfeleknek az adatkezeléssel szemben tiltakozni.

Az adatkezelés során az Dome-cégcsoport más vállalatai is címzettként hozzáférhetnek – az itt megadott célból, valamint jogalap és feltételek mellett – a jelentkezők által megadott személyes adatokhoz.
Az adatkezelés során profilozás, vagy automatizált egyedi döntés nem történik.
Az adatok tárolása mindvégig az EU-n belül történik. Az adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében.
Az adatkezelőhöz a fenti email címen nyújtható be panasz, tiltakozás, vagy kezdeményezhető az érintett által bármilyen jogának gyakorlása.
Hatósági panasz esetén az illetékes hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu

Kapcsolat

Központ

Bécsi Corner Irodaház,
H-1023 Budapest
Lajos u. 28-32.

Operatív vezető: Viktori Béla
Mobil: +36 70 454 4510
Telefon: +36 1 423 0000
Fax: +36 1 423 0001

Fióktelep

9021 Győr,
Szent István utca 10. A.

Területi vezető: Horváth Ferenc
Mobil: +36 30 300 4477
Telefon:+36 96 335 733
Fax: +36 96 528 133

Fióktelep

9400 Sopron,
Bánfalvi u. 27.

Területi vezető: Károlyi József
Mobil: +36 30 747 9378
Tel./Fax: +36 99 333 123